045 1480 844 juha@vakatuuli.fi

Vakatuuli Oy on yhden hengen asiantuntijayritys. Myynti on lähes täysin tiedon myymistä, konsultointia, tutkimuksia, suunnittelua, valvontaa jne., sekä kumppaneiden kanssa myös konkreettisemman työn tekemistä rakentamisen muodossa. Korjausrakentamisen lisäksi mahdollista on myös uudisrakentaminen kuten ok-talo, mökki tai siirreltävä minikoti.

Edellä mainittuna yhden hengen asiantuntijana toimin minä Juha Tuuli. Vaikka olenkin ns. kynämies, niin hyppään mielelläni myös haalareihin.

Lyhyesti ja ytimekkäästi todettuna olen sisäilma-haittoihin ja rakenteiden kosteusteknisiin asioihin perehtynyt pitkänlinjan talonrakennus insinööri.

Poikkeavuutenani pidän moninaista eri aikakausien rakentamiseen ja rakenteisiin liittyvää tieto-taitoa, joka minulle on muodostunut jatkuvan pohtivan tarkastelun, uteliaisuuden, viitseliäisyyden ja tekemisen kautta monen eri työtehtävän myötä. Siten on kehittynyt kokonaisuuksien käsitys huomioiden rakennuksien ja niiden käyttäjien erilaiset tilanteet.

Yksi tavanomaisesta kansalaisesta poikkeava piirteeni on myös aistiherkkyyteni hajujen suhteen, jonka myötä pystyn tunnistamaan erilaisia rakennusmateriaalien ja mm. mikrobitoimintojen hajuja. Noin 30 vuoden kokemus rakennusalalta ja erityisesti korjausrakentamisesta antaa myös hyvän taustan tunnistaa eri materiaaleja.

Suurin kiinnostukseni kohde on ollut viimeiset 15 vuotta ihmisten sairastumisen syyt sisätiloissa pohtien jatkuvasti projekti kerrallaan miksi niin on käynyt.  Vastauksien löytämiseksi olen tehnyt paljon erilaisia  mittauksia, käynyt pitkiä keskusteluja taustoista ja mm. konsultoinut terveysalan asiantuntijoita, ynnä muuta vastaavaa ikään kuin salapoliisityötä.

1993 Olin hyvässä opissa rakentamassa omakotitaloa. Pientalon rakentaminen alusta loppuun antaa hyvää oppia talonrakentamisesta. Sisäilmahaittoihin ja kosteusvaurioihin perehtyminen antaa hyvän pohjan sille kuinka rakennetaan terveellinen ja toimiva talo.

Tapaani toimia voisi kuvailla ehkäpä siten, että asiakkaani kertoo minulle tuotteen, jonka heille myyn, toisin kuin useat muut saman alan toimijat myyvät jonkin valmiina olevan tuotteen. Siksi en pysty vastaamaan usein minulle esitettyyn kysymykseen ”mitä tutkimuksia teet” jollain tietyllä valmiilla tuotteella, vaan vastaus onkin, että ”miksi asiaa tiedustelet – mihin kysymyksiin haluat vastauksia”.

Rakennus- / kiinteistöalan toimijoilla kuulee monenlaisia väittämiä ja välillä jopa perusteluja väittämille, mutta harvoin laaja-alaisesti kokonaisuus huomioiden. Koska useimmilla asioilla on useita eri tarkastelukulmia, niin harvoin voidaan varmuudella mitään väittää. Se mitä jossain yleisessä oppaassa tai vaikka tuoteselosteessa sanotaan, tai mitä jonkin tietyn palvelun tarjoaja ”väittää”, ei aina ole tilanteeseen sopivin ratkaisu. Erilaisia palveluja, järjestelmiä, tekniikoita, ympäristöjä, käyttäjiä, yms. on niin paljon, että helposti omaa tuotetta myytäessä unohdetaan tilanteen kokonaisuus, vaikka asiakkaan yksilöllisyys, rakennuksen sijainnin vaikutus, irtaimiston vaikutus, käyttötarkoitus tai jokin vastaava – näihin minulla on useimmiten sanottavaa, neuvoja, ratkaisuja – kerron kuinka itse samassa tilanteessa toimisin.

Nykyiset tehokkaat järjestelmät ovat aiheuttaneet sen, että useistakaan palveluista ei enää saa välttämättä ihmisen vastausta lainkaan, vaan jonkin ohjelman tai esim. lääkärin lausunnosta tai IT-tukihenkilön neuvosta ei tavallinen kansalainen ymmärrä ilman tulkkausta kaikkea tarpeellista. Myös rakennusterveysasiantuntijan pitkästä raportista voi olla hankalaa saada itselle vastausta ”mitä minun nyt kannattaa tehdä”. Tällaisesta nykyajan yleistyneestä ”tehokkaasta” tavasta poiketen kerron ”kansan sanoin” kuvaillen, luonnon lakeihin perustuen, esimerkkien kautta avaten ja kärsivällisesti kuulija huomioiden vastaukset.

Tiedustelut, tarjouspyynnöt, ym. yhteydenotot:

juha@vakatuuli.fi
Puh. 045 1480 844

Toimialueena yrityksellä on Etelä-Suomi.